About District

 • Administrative Setup

  District Headquarter :Ashoknagar(MP)
  Subdivisions :4 - Ashoknagar, Chanderi, Mungaoli, Isagarh
  Tehsils :7 - Ashoknagar, Chanderi, Isagarh, Mungaoli, Shadora, Nai Saray, Piprai
  Blocks :4 - Ashoknagar, Chanderi, Isagarh, Mungaoli
  Towns :4 - Ashoknagar, Chanderi, Isagarh, Mungaoli
  Total Villages :900 (821 Habitate + 79 Inhabitat)
  Assembly Constituencies :3 - (32)Ashoknagar(sc), (33)Chanderi, (34)Mungaoli
 • Census 2011

    Persons Males Females
  Total Population 844979 444651 400328
  Population (0-6) 136680 71424 65256
  Total Literates 480957 299409 181548
  Literacy Rate 67.9 80.2 54.2
  Growth Rate 22.6 (2001-2011)
  Sex Ratio 900
  Child Sex Ratio 914 (0-6 years)

About District

 • Public Representatives

  MP/MLA Name of Representative Party Affiliation
  MP Dr K P Yadav BJP
  MLA Ashoknagar Shri Jajpal Singh Jajji INC
  MLA Chanderi Shri Gopal Singh Chouhan INC
  MLA Mungaoli Shri Brajendra Singh Yadav INC

 • List of Collectors Posted in Ashoknagar

  Sr. No Name of Collector Tenure
  From To
  1 Shri Suhel Akhtar 15-08-2003 10-01-2004
  2 Shri Sukhveer Singh 13-01-2004 06-06-2005
  3 Shri Mukesh Chand Gupta 09-06-2005 07-06-2007
  4 Smt. Geeta Mishra 11-06-2007 30-04-2010
  5 Shri Ashok Kumar Singh 04-05-2010 02-01-2012
  6 Shri Ashok Kumar Bhargava 03-01-2012 11-07-2012
  7 Shri Sanket Bhondve 12-07-2012 13-03-2013
  8 Shri Santosh Mishra 14-03-2013 07-11-2013
  9 Dr. Sanjay Goyal 07-11-2013 01-02-2014
  10 Shri R B Prajapati 03-02-2014 24-09-2015
  11 Shri Arun Kumar Tomar 24-09-2015 30-08-2016
  12 Shri Babu Singh Jamod 30-08-2016 21-02-2018
  13 Shri K V S Choudhary 22-02-2018 11-03-2018
  14 Shri Babu Singh Jamod 12-03-2018 19-05-2018
  15 Dr Manju Sharma 19-05-2018 ---